Quy trình kinh doanh

Quy trình kinh doanh của JV Link

Quy trình kinh doanh của JV Link

JV Link  đã có những thành tích đáng kể trong dịch vụ nhân sự, tiêu biểu nhất là phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản. Đối với lĩnh vực xuất khẩu lao động JV Link phái cử các thực tập sinh có trình độ tay nghề cao và trình độ tiếng Nhật tốt.  JV Link phái cử thực tập sinh theo đúng quy định của …