Thông tin đơn hàng mới nhất

CHIA SẺ KINH NGHIỆM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Thư viện

DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CHÚNG TÔI LUÔN MONG MUỐN
- Tuyển dụng và đào tạo những nhân viên chủ chốt cho công ty.
- Mở rộng hình ảnh công ty đến các công ty, nghiệp đoàn trong và ngoài nước.
- Sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để mang thương hiệu công ty đến mọi người.
- Nâng cao và duy trì chất lượng dịch vụ.
- Nâng cao tính cạnh tranh nhờ đạo tạo nhân viên chuyên nghiệp, luôn theo sát và quản lý tu nghiệp sinh... Mục tiêu trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, nâng cao chuyên môn của nhân viên, cung cấp nhân sự đa dạng...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TTS

Quy trình đạo tạo
- Rèn luyện các kỹ năng tay nghề -> Rèn luyện văn hóa -> Đào tạo tiếng Nhật -> Rèn luyện thể lực
Quy trình tuyển sinh
- Giới thiệu, tư vấn cho thực tập sinh -> Lựa chọn thực tập sinh có ý thức tốt -> Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng
Quy trình tuyển dụng
- Giới thiệu, tư vấn cho thực tập sinh -> Lựa chọn thực tập sinh có ý thức tốt -> Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng
Quy trình kinh doanh
- Giới thiệu, tư vấn cho thực tập sinh -> Lựa chọn thực tập sinh có ý thức tốt -> Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng